Saladetten, Saladettenaufsätze, Buffets

SP-38-120

Kühlaufsatz

SP-38-140

Kühlaufsatz

SP-38-160

Kühlaufsatz

SP-38-180

Kühlaufsatz

SP-38-200

Kühlaufsatz

SP-38-215

Kühlaufsatz

SP-32-140

Kühlaufsatz

SP-32-180

Kühlaufsatz

SP-32-200

Kühlaufsatz

SP-32-215

Kühlaufsatz

SP-32-160

Kühlaufsatz

SPD-32-140

Kühlaufsatz

SPD-32-160

Kühlaufsatz

SPD-32-180

Kühlaufsatz

SPD-32-200

Kühlaufsatz

SPD-32-215

Kühlaufsatz

SPD-38-120

Kühlaufsatz

SPD-38-140

Kühlaufsatz

SPD-38-160

Kühlaufsatz

SPD-38-180

Kühlaufsatz

SPD-38-200

Kühlaufsatz

SPD-38-215

Kühlaufsatz

SUSHI-4-GN-SS

Kühlaufsatz

SUSHI-6-GN-SS

Kühlaufsatz

SUSHI-8-GN-SS

Kühlaufsatz

SUSHI-10-GN-SS

Kühlaufsatz

SUSHI-4-GN

Kühlaufsatz

SUSHI-6-GN

Kühlaufsatz

SUSHI-8-GN

Kühlaufsatz

SUSHI-10-GN

Kühlaufsatz

SUSHI-6-PI

Kühlaufsatz

SUSHI-8-PI

Kühlaufsatz

SUSHI-10-PI

Kühlaufsatz

SUSHI-6-PI-SS

Kühlaufsatz

SUSHI-8-PI-SS

Kühlaufsatz

SUSHI-10-PI-SS

Kühlaufsatz

VRS für GN Schalen 1/3

Kühlaufsatz

VRS für GN Schalen 1/3

Kühlaufsatz

VRS für GN Schalen 1/3

Kühlaufsatz

R5-M

Kühlbuffet

ISOLA-4-M

Kühlbuffet

ISOLA-6-M

Kühlbuffet

MURALE-4-M

Kühlbuffet

MURALE-6-M

Kühlbuffet

ISOLA-4-M-I-VT

Kühlbuffet

ISOLA-6-M-I-VT

Kühlbuffet

ISOLA-8-M-I-VT

Kühlbuffet

BUFFET ESSENCE statische Kühlwannen

Kühlbuffet

BUFFET ESSENCE statische Kühlwannen

Kühlbuffet

BUFFET ESSENCE statische Kühlwannen

Kühlbuffet

BUFFET ESSENCE umluft Kühlwannen

Kühlbuffet

BUFFET ESSENCE umluft Kühlwannen

Kühlbuffet

BUFFET ESSENCE umluft Kühlwannen-Vitrinen

Kühlbuffet

BUFFET TRADITION statische Kühlwannen

Kühlbuffet

BUFFET TRADITION statische Kühlwannen

Kühlbuffet

BUFFET TRADITION statische Kühlwannen

Kühlbuffet

BUFFET TRADITION statische Kühlwannen

Kühlbuffet

BUFFET TRADITION umluft Kühlwannen

Kühlbuffet

BUFFET TRADITION umluft Kühlwannen

Kühlbuffet

BUFFET TRADITION umluft Kühlwannen

Kühlbuffet

BUFFET SERVICE statische Kühlwanne

Kühlbuffet

BUFFET SERVICE statische Kühlwanne

Kühlbuffet

BUFFET SERVICE umluft Kühlwanne

Kühlbuffet

SPRING-702-C

Kühlbuffet

SPRING-702-C-R

Kühlbuffet

SPRING-702-V

Kühlbuffet

SPRING-702-V-R

Kühlbuffet

SPRING-703-C

Kühlbuffet

SPRING-703-C-R

Kühlbuffet

SPRING-703-V

Kühlbuffet

SPRING-703-V-R

Kühlbuffet

FUTURA-4

Kühlbuffet

FUTURA-6

Kühlbuffet

FUTURA-4-VT

Kühlbuffet

FUTURA-6-VT

Kühlbuffet

FUTURA-4-SS

Kühlbuffet

FUTURA-6-SS

Kühlbuffet

FUTURA-4-VT-SS

Kühlbuffet

FUTURA-6-VT-SS

Kühlbuffet

ISOLA-4-I-BM

Wärmebuffet

ISOLA-6-I-BM

Wärmebuffet

BUFFET ESSENCE Bain-Marie

Wärmebuffet

BUFFET ESSENCE Bain-Marie

Wärmebuffet

BUFFET TRADITION Bain-Marie

Wärmebuffet

BUFFET TRADITION Bain-Marie

Wärmebuffet

BUFFET SERVICE Bain-Marie

Wärmebuffet

Top